Naprawa dźwięku

Usługa obejmuje m.in.:

 • odszumianie, oczyszczanie materiału dźwiękowego,
 • usuwanie trzasków, tła i innych artefaktów powstałych w trakcie nagrania,
 • podnoszenie głośności nagrania i wydobycie z tła najbardziej istotnych elementów (np. niezrozumiałych słów, odgłosów)
 • poprawę jakości nagrań w plenerze (np. usuwanie hałasu otoczenia)
 • i inne zabiegi związane z naprawą wg indywidualnych potrzeb

Posiadamy najnowsze oprogramowanie i odpowiedni sprzęt do tego typu usług oraz doświadczenie, które pozwoli określić Państwu na ile uda się poprawić dźwięk w przesłanym materiale. Efekt zależy od jakości materiału. Materiały po naszej obróce pozwalają usłyszeć słowa i odgłosy, które wcześniej były niezrozumiałe.

Odszumianie i czyszczenie nagrań może odbywać się poprzez:

 • Podniesienie głośności dźwięku
 • Wyostrzenie niesłyszalnych głosek
 • Usuwanie szelestów (np. gdy dyktafon był w torbie albo kieszeni)
 • Usuwanie podmuchów wiatru z nagrania
 • Dodawanie górnych częstotliwości nagrania (w przypadku słabszych nagrań)
 • Remastering nagrania
 • Wydobycie i zwiększenie czytelności szeptów
 • Redukcję szumu w nagraniu
 • Usunięcie niepotrzebnych dźwięków z nagrania (edycja zaawansowana)
 • Eliminację trzasków
 • Eliminację tła nagrania
 • Odpowiednią equalizację